Achtergrond

Wat achtergrondinformatie over de Solden

Solden in België een uitgelezen moment om te shoppen

De soldenperiodes zijn het uitgelezen moment voor een dagje winkelen in België. Tijdens deze koopjesperiode kunnen consumenten namelijk genieten van nieuwe artikelen tegen een aantrekkelijk lage prijs. In België is deze opruiming bij wet bepaald en worden de solden gehouden zowel tijdens de zomer, als tijdens de winter. In de periode van de solden zullen winkels hun producten zoals tegen lagere prijzen aankondigen en verkopen. De solden in België lopen van 3 januari tot en met 31 januari en tevens in de zomer, van 1 juli tot en met 31 juli. Hierbij kunnen klanten genieten van kortingen tot vaak 70%. In de voorafgaande vier weken geldt er een sperperiode. In deze periode zullen weinig tot geen aangekondigde kortingen bestaan. Ga je dus voor een dagje winkelen tijdens de solden, dan kun je genieten van mooie aankopen tegen lage prijzen.

Meer over de spelregels en de oorsprong van de Solden vind je hier: Spelregels Solden

Afkomst en oorsprong van de soldenwet?

De term ‘solden’ is afkomstig en ontstaan rond de jaren ’30. Het begrip kwam eigenlijk uit de schoenen- en kledingsector, dewelke seizoensartikelen verkochten. Af en toe moesten zij af van oudere producten en naarmate de tijd vorderde, gingen ook andere (grote) ketens een ‘solden’ periode houden. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld meubel- en computerzaken. Echter, dit zijn veel minder strikt gebonden seizoensproducten, waardoor de focus veelal ligt op kleding en dergelijke artikelen.

Wetgeving

Er is momenteel veel kritiek op de wetgeving rondom de solden in België. Zo wordt onder meer gemeld dat de soldenregeling moeilijk te controleren is en daarvoor van weinig nut is. Volgens verschillende professionals betreffende de ‘sale’ is deze wetgeving geschreven op maat van de zogenaamde middenstand, welke vasthoudt aan de wetgeving van de jaren ’30. Deze zegt in feite dat de staat alles regelt, hetgeen vandaag de dag niet meer het geval is. In werkelijkheid is namelijk vrijwel elke kleding- en schoenenwinkel in handen van grote bedrijven, ook wel ‘multinationals’ genoemd, maar denk ook aan franchisenemers van grote ‘companies’. Dit houdt in dat de staat weinig te maken heeft met de regeling van zaken, waardoor de wet door sommige ondernemers momenteel als ‘nutteloos’ gezien wordt.

Rel

Mede wegens de uiteenlopende meningen over de betreffende wet rondom de solden, wil er nog wel eens heftige onenigheid ontstaan. En dat kan aanzienlijke gevolgen hebben. Zo ontstond er onlangs een kleine rel over de Belgische soldenwet, welke speelde tussen de winkelketen ‘ZEB’ en de zelfstandige organisatie NSZ. Hierin was de NSZ van mening dat de ZEB in de fout was gegaan, wegens het adverteren met ‘solden’ buiten de soldenperiode. Hiermee zou de ZEB inbreuk hebben gemaakt op de nationale wetgeving, welke de overheid aanhoudt. Zo ook laat de NSZ blijken dat zij vindt dat bedrijven die om de haverklap adverteren met dusdanige kortingen, enkel bezig zijn met het bedriegen en oplichten van consumenten. Over de huidige wet wordt tot nog toe hevig gediscussieerd.

Spelregels en oorsprong solden

Bijna iedereen houdt wel van koopjes, maar natuurlijk is het ook heel belangrijk om alle bijbehorende regels te kennen en uiteraard ook op te volgen. Bij de Belgische markt gelden hier namelijk hele, duidelijke richtlijnen voor. Twee keer in het jaar komt de solden terug en daar kijken de meeste consumenten iedere keer weer naar uit. Veel mensen komen er graag op af en het is daarom dus een uitstekende manier om van de laatste overblijfselen van een collectie af te kunnen komen. Buiten de twee vaste tijden in het jaar om een solden te houden, zijn er ook nog twee periodes van de presolden om mee te rekening te houden. Voor de periode van de pre-solden gebruiken we ook wel een ander woord, namelijk de sperperiode. Hierbij draait het dus om de periode die vooraf gaat aan de solden, waarbij er al begonnen kan worden met een paar lichte afprijzingen. De sperperiode kan worden beschreven als een mooi voorproefje op de grote opruiming die er aankomt.

Het begin van de solden voor kleding, lederwaren en schoenen

Lang geleden in de jaren 30 begon de solden in de Belgische markt, toen de kleding en schoenen winkels vanwege de opkomende nieuwe collectie graag van hun oude collectie af wilden raken. Uitsluitend de producten die al minimaal dertig dagen in de verkoop zijn, voorafgaand aan de solden mogen worden aangeboden tegen gereduceerde prijzen. Pas jaren later gingen andere winkels zich ook hierbij aansluiten, ook al hadden deze winkels niet eens seizoensproducten. Het trekt namelijk veel consumenten aan en daar houden natuurlijk alle winkels heel veel van. Echter gelden alle regels en bepalingen puur en alleen voor de kleding, lederwaren en ook voor de schoenen winkels. Vanwege de grote aantrekkingskracht op verschillende consumenten deden er ook al snel winkels mee zoals: witgoedzaken, babywinkels of meubelzaken. Een handige bijkomstigheid hieraan is dat er op deze manier meteen ook een frisse wind door de collectie gaat die er allang of soms zelfs te lang aanwezig is. Van drie januari tot en met het einde van januari hebben we de winter solden voorafgaand met een sperperiode vanaf zes december. Van begin juli tot en met het einde van juli, kunnen we van de zomer solden genieten met een sperperiode vanaf zes juni. Altijd wanneer een van de begindatums voor een solden op een zondag valt, dan verschuift de solden automatisch naar de dag die daarvoor komt. Voor het jaar 2010 begon, bestonden de sperperiodes zelfs nog uit zes weken.

Belangrijke regels van de solden en de tegenstrijdigheid met de rest van Europa

Een van de belangrijkste regels waar nooit van mag worden afgeweken is de weergave van de referentieprijs. De referentieprijs is een ander woord voor de originele prijs. Zo wordt voorkomen dat er een verkeerd beeld wordt voorgehouden aan de consument. Het moet namelijk duidelijk zijn wat de prijs van het product uit de solden is en wat de referentieprijs is, zodat de consument precies kan uitrekenen hoeveel zijn of haar besparing bedraagt. Wanneer er een uitverkoop aankomt zit die vast aan de regel dat die hoogstens vijf maanden mag duren en minimaal tien dagen van tevoren door middel van een aangetekende brief bij de F.O.D. economie ingediend moet worden. Het kan zelfs zo zijn dat de hele wetgeving en alle regeltjes voor de solden binnenkort wellicht tot de verleden tijd kunnen gaan behoren. Er wordt namelijk telkens meer weerstand verwacht tegen de regels, onder andere door de tegenstrijdigheden met de andere Europese richtlijnen. In het jaar 2014 heeft het Europese hof van justitie zich hierover zelfs al uitgesproken, maar België hecht zich voorlopig liever toch nog gewoon aan haar eigen regels en wetgevingen van de solden en de sperperiode.