Privacybeleid

Welkom bij ons privacybeleid
Wanneer u onze website gebruikt, vertrouwt u ons met uw informatie.

Hieronder vindt u het Privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens gebruiken, waarom we uw gegevens gebruiken en wat we met uw gegevens doen. Dit is belangrijk, neem de tijd om dit beleid te lezen.

Privacybeleid Versie 1.0 Laatst bewerkt: 03.12.2018

Gegevensbescherming
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de volgende website: https://www.solden2019.be. Andere websites die direct of indirect met deze website zijn verbonden, vallen niet binnen de reikwijdte van dit privacybeleid.

1 GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Deze sectie geeft u een kort overzicht over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies wanneer u deze website, zijn inhoud en diensten bezoekt en / of ermee communiceert. De details van onze werkwijzen en uw rechten op dat punt worden specifiek in dit privacybeleid beschreven.

Om deze website aan u te tonen, verzamelen, verwerken en gebruiken wij de volgende gegevens.

Toegangsgegevens: met betrekking tot elk bezoek aan deze website registreren onze webservers technische informatie die uw browser automatisch verzendt. Dit omvat het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiel apparaat aan te sluiten op internet, het browsertype en de versie die u gebruikt, het besturingssysteem en de datum en tijd van uw toegang. [Details in paragraaf 3.1].

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt: wij verzamelen informatie over u die u ons actief verstrekt door gebruik te maken van speciale functies van deze website, zoals onze contactformulieren. Deze gegevens omvatten uw e-mailadres en andere details die nodig zijn voor de levering en het gebruik van de aangeboden diensten. [Details in hoofdstuk 4]. Hetzelfde geldt voor het geval u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief. [Details in hoofdstuk 5].

Gebruiksgegevens: daarnaast verzamelen we actief verdere informatie over uw bezoek aan deze website en uw gebruik van zijn diensten en inhoud. Die informatie omvat de volledige uniforme resource locators (URL) clickstream naar, via en van deze website (inclusief datum en tijd), bezochte subpagina’s, informatie waarnaar u zocht, reactietijden, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, e-mailopeningen en welke op banners of links op de website of in een e-mail is geklikt. We gebruiken dergelijke gegevens voor verschillende doeleinden. We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat we deze website en zijn functies kunnen verbeteren en u meer relevante en op interesses gebaseerde inhoud kunnen bieden. [Details in paragraaf 3.2].

Cookies en soortgelijke volg technologieën: we verzamelen dergelijke gebruiksgegevens automatisch met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. We kunnen unieke ID’s opslaan in dergelijke cookies die kunnen worden gebruikt om uw browser te identificeren bij volgende bezoeken aan deze website. [Details in paragraaf 3.1].

Technologieën van derden: we staan ook geselecteerde derde partijen toe om cookies of vergelijkbare technologieën op deze website te gebruiken. Deze derde partijen omvatten analyses, advertentienetwerken en andere serviceproviders die ons helpen bij het leveren, evalueren en verbeteren van deze website en onze services en om gerichte advertenties te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. [Details in hoofdstuk 9].

Sociale medianetwerken: we kunnen plug-ins van sociale medianetwerken op deze website gebruiken om inhoud met deze netwerken te delen. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze netwerken hun eigen cookies gebruiken om gegevens over u te verzamelen.[Details in hoofdstuk 8]

Openbaarmaking aan derden: wij kunnen sommige van uw informatie aan zakelijke partners vrijgeven in verband met de inwisseling van promotie-aanbiedingen die op deze website worden gepubliceerd, aan gelieerde bedrijven die gezamenlijke inhoud en diensten (zoals nieuwsbrief en klantenondersteuning) aanbieden of aan serviceproviders die bepaalde diensten namens ons uitvoeren, maar alleen voor zover noodzakelijk om de respectieve services uit te voeren. Sommige serviceproviders kunnen zich in een land buiten de EU / EER bevinden. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden

2 WIE WE ZIJN EN WAT WIJ DOEN

solden2019.be (“Website”) biedt u gratis informatie over actuele online koopjes, kortingen, last-minute vouchers en / of soortgelijke promotionele aanbiedingen (“aanbiedingen”).

De beheerder van solden2019.be is Imbull B.V., Van Ostadestraat 149B, 1073 TK Amsterdam, Nederland, een bedrijf van Global Savings Group GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland (“Global Savings Group”).

Binnen Global Savings Group is CupoNation GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland (“CupoNation”, “wij”, “ons”), verantwoordelijk voor de algemene strategie, herstructurering, productontwikkeling, marketingstrategie en kwaliteitsborging voor de hele groep. In deze functie beslist CupoNation ook over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de websites van Global Savings Group. Daarom is CupoNation de controller van dergelijke gegevens.

Om een goede en efficiënte klantenservice te bieden, wordt de klantrelatie met u beheerd door de Imbull B.V.. Imbull B.V. beantwoordt bijvoorbeeld antwoorden op verzoeken die u via deze website kunt indienen of waar anderszins nodig is om de klantrelatie met u te behandelen. Imbull B.V. is dan ook verantwoordelijk voor de gerelateerde verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens, ook als gegevensbeheerder.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten voor gegevensbescherming. In het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wel: General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). Indien we uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief), art. 6 (1) lit. a GDPR en Art. 6 (1) lit. c GDPR dient daarom als rechtsgrondslag. Met betrekking tot alle andere verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in dit privacybeleid, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f.1 GDPR, volgens welke de verwerking van persoonlijke gegevens is toegestaan, indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde, behalve wanneer dergelijke belangen worden geschonden door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van onze gebruikers die bescherming van persoonlijke gegevens nodig hebben.

3 TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1 Toegangsgegevens

Bij gebruik van deze website slaan onze servers automatisch algemene toegangsgegevens over dit proces op in server logbestanden.

Deze gegevens omvatten:

 • De gebruikte website
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Het gebruikte type en versie van de browser
 • Het gebruikte besturingssysteem

We voegen dergelijke gegevens niet samen met andere gegevensbronnen. De tijdelijke opslag van het IP-adres in logbestanden is noodzakelijk om technische redenen en om met name de veiligheid van ons systeem te waarborgen met betrekking tot de herkenning van misbruik. Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang volgens Art. 6 Par. 1 lit. f GDPR.

We bewaren dergelijke gegevens zolang als nodig is voor de eerdergenoemde doelen. IP-adressen worden uiterlijk na 14 dagen verwijderd of gemaskeerd.

3.2 Andere gegevens die we mogelijk verzamelen

Daarnaast verzamelen en verwerken wij informatie over uw gebruik van deze website en interactie met de inhoud en diensten.

Voor dit doel gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën die een unieke ID bevatten, bestaande uit een reeks tekst waarmee websites apparaten kunnen herkennen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot een website bij elk volgende bezoek tijdens zijn levensduur. Deze ID’s laten ons niet toe conclusies te trekken met betrekking tot uw identiteit.

De verzamelde informatie kan zijn:

 • Java aan / uit
 • Cookies aan / uit
 • Verkort IP-adres (laatste drie cijfers van het IP-adres zijn verwijderd)
 • Referrer-URL (dat wil zeggen: de eerder bezochte site)
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Je browse-activiteit (zoals scroll- en klikgedrag en muisbewegingen)
 • Tijdstip en duur van pagina-interacties
 • Gemaakte zoekopdrachten
 • Het aantal kliks op banners en koppelingen
 • Overige informatie over hoe u op deze website bent geopereerd

We kunnen dergelijke informatie gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

 • Om deze Website en onze diensten aan te passen, te meten en te verbeteren
 • Dit omvat ons gebruik van de gegevens voor het beheren en verbeteren van de technische en functionele aspecten van de Website, om deze gebruiksvriendelijker te maken en de content en functionaliteiten te optimaliseren. Dit omvat tevens interne bedrijfsdoeleinden, zoals probleemoplossingen, data-analyses, testen en onderzoek.
 • Om het gebruik van aanbiedingen te verwerken en vast te leggen
 • Aangezien we onszelf financieren via provisies om onze service aan te bieden, kunnen we de informatie over uw bezoek aan onze website gebruiken. Dat wil zeggen uw gebruik van aanbiedingen rapporteren om onze commissie aan zakelijke partners te factureren en te incasseren.
 • Om u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden
 • We gebruiken deze informatie ook om onze inhoud en aanbiedingen aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Dit doen we op basis van uw interesses. Voor dit doel maken we gebruikersprofielen met een schuilnaam. Deze gebruikersprofielen helpen ons om uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat we u kunnen voorzien van individuele inhoud en aanbiedingen die zijn gebaseerd op interesses. Deze gebruikersprofielen laten ons niet toe conclusies te trekken over uw identiteit en we combineren dergelijke profielen niet met gegevens die u direct identificeren (zoals uw e-mailadres), tenzij u expliciet heeft aangegeven dat dit is toegestaan. Bijvoorbeeld als onderdeel van uw nieuwsbriefabonnement, zoals uitgelegd in hoofdstuk 5 van dit privacybeleid.
 • Voor advertenties en retargeting
 • Wij, of vooral onze advertentiepartners waarnaar wordt verwezen in [paragraaf 9.2]van dit privacybeleid, gebruiken de informatie om gerichte advertenties aan te bieden op deze website. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoek aan onze website.

We beschouwen deze doeleinden als in ons legitieme belang in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f) GDPR. Onze gebruikers verwachten van ons aanbiedingen te zien die hun huidige interesses weerspiegelen.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het weergeven van gepersonaliseerde advertenties door onze adverteerders via de opt-out-links die worden aangeboden in paragraaf 9.2. van dit privacybeleid. Bovendien kunt u de opslag van de cookies die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt tegengaan, door de cookie-instellingen in uw browsersoftware te wijzigen. Raadpleeg ons [Cookiebeleid] voor meer informatie.

We bewaren deze informatie zo lang als nodig en relevant is voor de bovengenoemde doeleinden of totdat u legitiem gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van dergelijke informatie.

Gebruikersprofielen met een schuilnaam worden maximaal 24 maanden bewaard.

4 SPECIALE FUNCTIES VAN DE WEBSITE solden2019.be

4.1 Contact met ons opnemen

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier op de website voor algemene of specifieke vragen. Het contactformulier kan vragen de volgende persoonlijke gegevens in te voeren:

 • naam
 • e-mailadres
 • bericht
 • meer details voor specifieke vragen of rapporten, indien van toepassing

Bovendien worden uw IP-adres en de datum en tijd van het contact automatisch opgeslagen op onze servers. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres op een later tijdstip te achterhalen en het dient als bewijs dat ons proces in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Uw aanvraag/verzoek zal worden verzonden en afgehandeld door een medewerker van Imbull B.V. die verantwoordelijk is voor de behandeling van de onderwerpen in uw verzoek/aanvraag.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek/aanvraag te behandelen, bijvoorbeeld om u de service-informatie te verstrekken waarom u heeft gevraagd, en zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door een toepasselijke wetgeving.

We bewaren de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor de duur van het betreffende gesprek met u, maar niet langer dan zes maanden nadat het gesprek is gesloten, tenzij de toepasselijke wetgeving langere bewaartermijnen in individuele gevallen vereist. Het gesprek zal als gesloten worden beschouwd als de omstandigheden erop wijzen dat alle relevante feiten zijn verduidelijkt of als u ons opdraagt uw gegevens te verwijderen. Alle persoonlijke gegevens die in de context van uw gesprek met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval onmiddellijk verwijderd.

4.2 WhatsApp-Alert

Deze website biedt u de mogelijkheid te registreren voor gratis WhatsApp-waarschuwingen. Als u van deze service gebruikmaakt, sturen wij huidige vouchers, kortingscodes en/of soortgelijke aanbiedingen rechtstreeks naar uw smartphone.

Om u te abonneren op de WhatsApp-melding klikt u op de knop met het WhatsApp-logo, slaat u het telefoonnummer dat verschijnt op als contact op uw mobiele telefoon en stuurt u een bericht via WhatsApp met de mededeling “START”. U zult nu berichten van ons gaan ontvangen.

Om de WhatsApp-melding te kunnen aanbieden, gebruiken we een service van de WhatsBroadcast GmbH, Otto-Lindenmeyerstraße 28, 86153 Augsburg. WhatsBroadcast biedt de technische infrastructuur voor onze WhatsApp-meldingen. Om dit te doen, zal WhatsBroadcast uw telefoonnummer, de opgegeven gebruikersnaam en het type apparaat bij inschrijving verzamelen en opslaan. We hebben alleen toegang tot uw gebruikersnaam en alle berichten die u naar ons hebt verzonden.

Alle gegevens die via deze service worden verzameld, worden door ons en WhatsBroadcast opgeslagen zolang uw abonnement actief is. U kunt u op elk gewenst moment afmelden voor onze WhatsApp-melding door ons een bericht te sturen via WhatsApp met de tekst “STOP”. Bij ontvangst van deze tekst ontvangt u geen verdere meldingen totdat u zich opnieuw abonneert. Als u alle communicatiegegevens wilt verwijderen, stuur dan een bericht met de tekst “ALLE DATA VERWIJDEREN”.

Voor meer informatie, raadpleeg de privacyverklaring van WhatsBroadcast, beschikbaar op: https://www.whatsbroadcast.com/privacy-policy-wbc/.

4.3 DISQUS-commenting function

Deze website kan gebruikmaken van het reactiesysteem van Disqus, Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS (“DISQUS”).

Disqus biedt een online openbaar platform voor het delen van reacties waar gebruikers kunnen inloggen en profielen kunnen maken om deel te nemen aan gesprekken met andere gebruikers. Door u te registreren bij DISQUS, kunt u commentaar geven op elke website die deze functie biedt. Disqus biedt verschillende manieren om te registreren: u kunt zich ofwel rechtstreeks aanmelden bij uw eigen DISQUS-account of via uw bestaande accounts op Facebook, Twitter of Google Plus. Als u zich registreert via een van deze sociale medianetwerken, kan de betreffende provider informatie verzamelen en verwerken met betrekking tot uw gebruik van het reactiesysteem. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het gegevensprivacybeleid van de respectieve netwerken. DISQUS biedt u ook de mogelijkheid om de commentaarfunctie als een “gast” te gebruiken zonder registratie. Sommige functies zijn in dat geval echter mogelijk niet beschikbaar.

Als u zich aanmeldt met uw DISQUS-aanmeldingsgegevens, wordt een verbinding gemaakt met de DISQUS-server en wordt DISQUS geïnformeerd dat u deze website bezoekt en de opmerkingenfunctie gebruikt. Deze informatie kan in verband worden gebracht met uw DISQUS-account en DISQUS kan deze informatie gebruiken om gerichte inhoud en advertenties aan u te leveren. Als u liever niet wilt dat deze informatie wordt verzameld, kunt u klikken op de knop “opt-out” op deze website: https://disqus.com/data-sharing-settings/.

We ontvangen de volgende informatie van DISQUS wanneer u een opmerking plaatst: de inhoud van uw opmerking, uw naam, uw e-mailadres, uw wachtwoord (versleuteld) en het IP-adres dat uw provider heeft toegekend op het moment dat u de opmerking plaatst. We hebben de commentaartekst nodig om dit te kunnen publiceren. We gebruiken deze informatie uitsluitend om contact met u op te nemen over vragen met betrekking tot uw opmerkingen of om misbruik te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het wettelijk verplicht zijn om opmerkingen te verwijderen of ze uit te sluiten van publicatie (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen). Anders blijven de opmerkingen op deze website staan totdat de inhoud door de auteur wordt verwijderd.

Raadpleeg DISQUS Terms of Service en Privacy Policy op http://docs.disqus.com/help/30/ en http://docs.disqus.com/help/29/ voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door DISQUS.

5 NIEUWSBRIEF INSCHRIJVING

U bent vrij om u te abonneren op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief informeert u regelmatig over de meest recente vouchers, kortingscodes of andere online bespaarmogelijkheden voor verschillende productcategorieën, zoals mode, reizen of elektronica in verband met deals die zijn gepubliceerd op de websites van Global Savings Group. U ontvangt deze e-mails van Imbull B.V.. Uw e-mailadres wordt alleen doorgegeven aan derden, als u daarvoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven om zo nieuwsbrieven te ontvangen over bepaalde producten of diensten van deze derden.

5.1 Gegevensverzameling met de registratie en double-opt in

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw e-mailadres in te voeren in het registratieformulier. Verdere details zoals achternaam, voornaam en/of geslacht kunnen optioneel in sommige gevallen worden ingevoerd. We zullen dergelijke gegevens uitsluitend gebruiken om u van onze nieuwsbrief te voorzien.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw IP-adres en de datum en tijd van de registratie ook automatisch opgeslagen op onze servers. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een gebruiker op een later tijdstip te begrijpen en het dient ons daarom om te bewijzen dat ons registratieproces in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.

Nadat u uw aanvraag voor een nieuwsbrief heeft ingediend, sturen we een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres. Deze bevestigingse-mail bevat een link waarop u moet klikken om uw abonnement te bevestigen. Deze zogenaamde double-opt-in-procedure verzekert ons ervan dat de eigenaar van het e-mailaccount daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief.

5.2 Gebruik van Nieuwsbrief Service Providers

We maken gebruik van technische dienstverleners die ons helpen bij het beheer van de nieuwsbriefabonnementen en het aanbieden van gerelateerde marketingdiensten (‘Nieuwsbrief Service Providers’). Hieronder vallen dienstverleners die hun geregistreerde zetel en servers in een staat buiten de Europese Unie hebben, bijvoorbeeld in Amerika. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. U kunt meer informatie vinden over het delen van gegevens met externe partijen buiten de Europese Unie in paragraaf 10.3.

Momenteel werken we met de volgende Nieuwsbrief Service Provider:

“MailChimp”, een service van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Onze Nieuwsbrief Service Provider verwerkt uw e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens zoals beschreven in paragraaf 5.3 als onze gegevensverwerker uitsluitend namens ons en in overeenstemming met onze instructies om ons te helpen het gebruik van onze nieuwsbrief te evalueren, uw nieuwsbriefcommunicatie te personaliseren, te compileren rapporteert over nieuwsbriefactiviteit en biedt andere statistische en analytische diensten met betrekking tot het gebruik van onze nieuwsbrief. Onze Nieuwsbrief Service Providers zijn in geen geval bevoegd om de gegevens van onze nieuwsbrief abonnees gebruiken om hen zelf te contacteren of om de gegevens door te sturen naar derden.

5.3 Nieuwsbrief-tracking

We zullen uw gebruik van onze nieuwsbrief volgen en evalueren, zoals aantal geopende e-mails en aantal kliks, door middel van een trackingtechnologie die beschikbaar wordt gesteld door de Nieuwsbrief Service Provider. Om dit te kunnen doen, kunnen de HTML-e-mails die met onze nieuwsbrief worden verzonden web beacons bevatten (ook pixellabels, trackingpixels of GIF’s genoemd), die automatisch worden ingebed door onze Nieuwsbrief Service Providers. Een web beacon is een kleine afbeelding met unieke ID’s die een analyse van het succes of falen van onze nieuwsbriefcampagnes mogelijk maakt. Onze serviceprovider registreert:

 • het e-mailadres
 • het IP-adres
 • de datum en de tijd van elke abonnee die bij elke opening en klik hoort
 • de geklikte links

Als onderdeel van uw registratie kunnen we om uw toestemming vragen om de inhoud van onze nieuwsbrief aan te passen aan uw persoonlijke interesses. Dit gebeurt door de gegevens over uw interacties met onze nieuwsbrief en uw gebruik van www.solden2019.be te evalueren. Dat betekent dat de gebruiksgegevens die we in het verleden over u hebben verzameld en die we in de toekomst zullen verzamelen, worden toegeschreven aan uw e-mailadres. Deze enkele registratie helpt ons om uw behoeften en voorkeuren nog beter te begrijpen, zodat we de inhoud van de nieuwsbrief optimaal kunnen aanpassen aan uw persoonlijke interesses en om u te voorzien van relevante inhoud. We combineren uw gegevens alleen zoals beschreven en voorzien u van gepersonaliseerde inhoud, als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.

De tekst van uw toestemmingsverklaring die u krijgt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, kunt u onderaan dit privacybeleid bekijken.

5.4 Bewaartermijn en recht om bezwaar aan te tekenen

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de aangegeven doelen zolang uw abonnement op onze nieuwsbrief actief is. U kunt uw nieuwsbriefabonnement opzeggen en uw toestemming te allen tijde intrekken via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: dataprivacy.nl@global-savings-group.com.

Als u zich alleen maar wilt afmelden voor de tracking van de nieuwsbrief, kunt u uw e-mailprogramma zo configureren dat e-mails in tekstvorm worden weergegeven in plaats van in HTML-indeling. Op deze manier kunnen de webbakens niet werken. U kunt uw browserinstellingen ook zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen. Webbakens werken meestal alleen in combinatie met cookies. In deze gevallen wordt de nieuwsbrief echter niet volledig aan u getoond en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken.

6 INFORMATIE VAN ZAKELIJKE PARTNERS

6.1 Informatie met betrekking tot onze commissie

Aangezien we onszelf financieren via commissies, ontvangen we mogelijk informatie over uw online aankopen (dat wil zeggen waarde van bestellingen) die u op de website van derden (bijvoorbeeld online shops) kunt plaatsen na een bezoek aan www.solden2019.be. Dergelijke informatie wordt automatisch aan ons verzonden met behulp van tracking-cookies. We ontvangen nooit informatie die u rechtstreeks kan identificeren, alleen commissie gerelateerde informatie zoals de waarde van uw aankoop en de datum en tijd van de transactie. We werken ook met zogenaamde partnernetwerken, die ons verbinden met verkopers en het technische en factureringsproces overnemen. In deze gevallen ontvangen we de desbetreffende informatie van dergelijke netwerken. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor factureringsdoeleinden.

6.2 Gepersonaliseerde kortingscodes

Onder bepaalde omstandigheden bieden onze zakelijke partners u de mogelijkheid om kortingscodes in te wisselen voor goederen of diensten die worden aangeboden op hun website. Als u een winkelmandje hebt gemaakt maar nog niet hebt betaald en vervolgens deze website vaker bezoekt, kunnen sommige zakenpartners informatie delen over uw openstaande winkelmand (bijvoorbeeld aankoopwaarde en productcategorie). Voor dit doel gebruiken wij en onze respectieve zakelijke partners een technologie (DoubleClick for Publishers) geleverd door Google Inc. Met deze technologie kunnen we de vouchers op deze website weergeven en afstemmen op basis van de inhoud van uw winkelmandje. Deze vorm van adverteren gebeurt volledig automatisch en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over uw identiteit. We kunnen alleen algemene criteria voor de segmentatie bepalen, zoals productcategorieën, op basis waarvan bepaalde vouchers worden uitgegeven. Zie paragraaf 9.2.1 voor meer informatie over GoogleDoubleClick for Publishers en hoe u de verwerking van uw gegevens door Google kunt voorkomen.

7 COOKIES

Wanneer u deze website voor het eerst bezoekt, zullen wij u informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die via deze website worden aangeboden en om uw toestemming voor het gebruik van dergelijke cookies vragen. De tekst van de verklaring van de toestemming van de cookies kan onderaan dit privacybeleid worden ingezien. U kunt uw cookie-voorkeuren op elk moment wijzigen met effect voor de toekomst.

De specifieke soorten cookies die via deze website worden aangeboden, hun doelen en uw opties om deze te beheren, worden in meer detail beschreven in ons [Cookiebeleid].

8 INTEGRATIE VAN SOCIALE NETWERKEN EN DERGELIJKEN

We kunnen zogenaamde sociale plug-ins (“Plug-ins”) van sociale netwerken en vergelijkbare platforms (hierna “sociale netwerken” genoemd) implementeren op bepaalde webpagina’s van deze website, zoals “Delen” of “Vind ik leuk” -knoppen. We gebruiken dergelijke plug-ins om u de mogelijkheid te geven interessante aanbiedingen in sociale netwerken te delen of aan te bevelen en onze services te promoten. We beschouwen deze doeleinden als in ons legitieme belang in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f) GDPR.

Mogelijk vindt u op deze website plug-ins van de volgende sociale netwerken:

 • Plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”)
 • Plug-ins van het sociale netwerk instagram.com die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS (“Instagram”)
 • Plug-ins van Google+ die worden beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”)
 • Plug-ins van het videoplatform YouTube dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, – behoort tot Google Inc. – (“YouTube”)
 • Plug-ins van Twitter die wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”)

De plug-ins kunnen duidelijk worden geïdentificeerd omdat ze het logo van het bijbehorende sociale netwerk bevatten (bijvoorbeeld witte “f” op een blauwe achtergrond voor Facebook).

De integratie van plug-ins stelt sociale netwerken doorgaans in staat om gegevens over u te verzamelen terwijl u een website bezoekt, zelfs als u geen interactie hebt met de plug-ins. In deze gevallen krijgt u geen optie om deze uitwisseling van gegevens te voorkomen. Om uw privacy te beschermen, hebben wij een passende technische voorzorgsmaatregel opgenomen. Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de servers van een sociaal netwerk als u met de bijbehorende plug-in werkt, bijvoorbeeld door op een knop “vind ik leuk” of “delen” te klikken. Alleen dan ontvangt het sociale netwerk de informatie dat uw browser deze website heeft bezocht. Als u communiceert met de plug-ins terwijl u bent aangemeld bij het respectieve sociale netwerk, kan een dergelijk netwerk uw sociale mediaprofiel koppelen aan informatie over uw bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres).

Deze informatie wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de servers van de sociale netwerken. Bovendien wordt de informatie die u wilde delen met het sociale netwerk gepubliceerd en getoond aan uw contacten. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de respectieve sociale netwerken.

Gegevensbeschermingsbeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Gegevensbeschermingsbeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Gegevensbeschermingsbeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Gegevensbeschermingsbeleid van YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Gegevensbeschermingsbeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

9 GEBRUIK VAN TOOLS VAN DERDEN

We staan bepaalde derde partijen toe cookies of vergelijkbare technologieën op deze website te gebruiken. Deze derde partijen omvatten analyses, advertentienetwerken en andere serviceproviders die ons helpen bij het leveren, evalueren en verbeteren van deze website en onze services en om gerichte advertenties te bieden op basis van uw internetactiviteiten en interesses.

Deze derden kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken en gegevens verzamelen over uw gebruik van deze website en uw interactie met de inhoud en functies, inclusief het totale aantal bezoekers van deze website, de websites waar onze bezoekers vandaan komen, de pagina’s die u bezoekt, datum, tijd en duur van uw bezoek, frequentie, geklikte banners / koppelingen en informatie over het type apparaat, browserversie, taalinstellingen en geografische locatie (inclusief land, stad, regio). Ze kunnen ook online-ID’s (bijvoorbeeld User-ID) en / of IP-adressen verzamelen.

We hebben geen toegang tot deze cookies of tot enige persoonlijk identificeerbare gegevens die met deze cookies worden verzameld, waardoor we individuele gebruikers kunnen identificeren. Wij kunnen echter informatie gebruiken die voortkomt uit de cookies die door deze derden worden verstrekt. Alle verzamelde gegevens worden ons alleen anoniem en in statistische vorm ter beschikking gesteld. We hebben geen toegang tot gegevens waardoor we u kunnen identificeren.

Sommige serviceproviders zijn gevestigd in een land buiten de EU / EER. Wij werken echter uitsluitend met bedrijven die een passend gegevensbeschermingsniveau bieden in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Zie paragraaf 10.3 voor meer informatie.

Hieronder geven we u een overzicht en beschrijving van technologieën van derden die wij voor deze website kunnen gebruiken.

9.1 Webanalyse tools

We hebben alle analysehulpprogramma’s met geactiveerde IP-anonimisering geïmplementeerd, zodat de laatste drie cijfers van het IP-adres direct na de gegevensverzameling worden verwijderd en slechts een deel van uw IP-adres mag worden gebruikt en opgeslagen op de servers van de respectieve serviceproviders.

9.1.1 Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”), die rapporteert over gebruikersinteracties op www.solden2019.be.

De informatie die wordt verzameld door Google Analytics (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Volgens Google kan alleen in uitzonderlijke gevallen het volledige IP-adres rechtstreeks worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden versleuteld. Alle gebruikers-ID’s (bijv. Cookie-ID) die door Google Analytics zijn opgeslagen, worden na 14 maanden automatisch van de servers van Googles verwijderd.

Raadpleeg de beveiligings- en privacyprincipes van Google voor meer informatie:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Afmelden: U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verwerkt door Google Analytcs door de opt-out browser-add-on van Google Analytics te installeren. Deze is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De browser extensie is beschikbaar voor de meeste moderne browsers.

9.1.2 Pingdom

Pingdom is een monitoring dienst van Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden. Met behulp van deze service kunnen we het laadgedrag en de beschikbaarheid van www.solden2019.be analyseren, afhankelijk van de toegangslocatie, browser en apparaat type om de toegangstijden te optimaliseren.

Alle gegevens die Pingdom op www.solden2019.be verzamelt (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) worden opgeslagen en verwerkt op de portals van Pingdom.

Raadpleeg het privacybeleid van Pingdom voor meer informatie:

https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/ .

9.1.3 Convert

Convert is een A / B-testsoftware van Convert Insights, Inc., 340 South Lmon Avenue 9512 Walnut, California 91789, VS (“Convert”).

Met de software kunnen we twee versies van een website met elkaar vergelijken om te bepalen welke versie betere prestaties levert. Voor dit doel kunnen de gebruikers van www.solden2019.be soms gelijk verdeeld worden in twee groepen. Aan de ene groep wordt de eerste versie weergegeven, terwijl de andere de nieuwe versie die moet worden getest te zien krijgt. Vervolgens wordt geanalyseerd welke versie het beste werkt.

Raadpleeg het privacybeleid van Convert voor meer informatie:

https://www.convert.com/privacy-policy/ .

Afmelden: https://www.convert.com/opt-out/.

9.1.4 Parse.ly

Parse.ly is een webanalysedienst van Parsely, Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA (“Parse.ly”).

De door Parse.ly gegenereerde informatie over uw gebruik van www.solden2019.be (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) zal worden verzonden naar en opgeslagen door Parse.ly op servers in de Verenigde Staten.

Raadpleeg het privacybeleid van Parse.ly voor meer informatie: https://www.parse.ly/privacy-policy/.

Afmelden:http://srv.config.parsely.com/optout.

9.1.5 Xiti

Xiti is een webanalysedienst van Applied Technologies Internet S.A., 85 avenue Président JF Kennedy 33700 MERIGNAC France (“SA Internet”).

Alle gegevens die door SA Internet op www.solden2019.be worden verzameld (inclusief het geanonimiseerde IP-adres) worden opgeslagen en verwerkt op servers in Frankrijk.

Afmelden:http://www.xiti.com/nl/optout.aspx.

9.1.6 Hotjar

“Hotjar” is een service voor sessie-opname en heatmapping door Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie:https://www.hotjar.com/privacy.

Afmelden: https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2 Advertentietools

We maken gebruik van advertentietechnologieën van derden op deze website om u gepersonaliseerde inhoud te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Dergelijke externe providers kunnen cookies gebruiken om deze services uit te voeren.

Via de hieronder aangegeven links kunt u zich afmelden voor gerichte advertenties die worden aangeboden door de derde partijen waarmee we samenwerken. Wanneer u zich afmeldt, zullen de respectieve externe leveranciers u niet langer gerichte advertenties aanbieden op basis van de gegevens die via uw browser zijn verzameld. Ze kunnen wel informatie voor andere doeleinden blijven verzamelen en gebruiken. Het gebruik van cookies en de daarmee samenhangende verzameling van informatie door externe leveranciers hebben wij niet zelf in handen. De externe aanbieder kan gegevens die zij verzamelen over uw gebruik van www.solden2019.be combineren met persoonlijke gegevens die zij verzamelen of waartoe zij toegang hebben.

Voor gedetailleerde informatie over welke informatie wordt verzameld via externe advertentietools, hoe deze wordt gebruikt en gedeeld, raadpleegt u hun respectieve privacybeleid in de links hieronder

9.2.1 Google

We gebruiken marketing- en remarketing functies van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”) op www.solden2019.be. Met behulp van deze functies kunnen we, op basis van de pagina’s die u op deze website en op andere websites hebt bezocht, relevante content weergeven.

De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van www.solden2019.be (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, raadpleegt u hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

 

(A) GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING

 

Als onderdeel van het bijhouden van Google AdWords, plaatst Google een cookie op uw computer (‘Conversion cookie’) als u op onze advertenties klikt die in Google Zoeken of op geselecteerde Google Display Netwerk-sites zijn geplaatst. Op deze manier kunnen Google en wij het totale aantal gebruikers bepalen dat op onze Google-advertenties heeft geklikt en www.solden2019.be heeft bezocht. Google maakt gegevens die over u zijn verzameld alleen anoniem en in statistische vorm beschikbaar voor ons. Zo kunnen we geen conclusies over uw identiteit trekken uit dergelijke gegevens. De informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren en om onze advertenties op Google te optimaliseren. Conversion cookies worden door Google niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertentietargeting en blijven slechts een beperkte tijd bestaan.

 

(B) GOOGLE DYNAMIC-REMARKETING

 

Daarnaast maken we gebruik van remarketingtechnologie van Google, die ons helpt onze gebruikers ook op andere websites (binnen het Google Display Netwerk) specifiek te richten op advertenties die zijn gebaseerd op hun eerdere bezoeken aan deze website.

 

(C) GOOGLE DOUBLECLICK FOR PUBLISHERS

 

We gebruiken DoubleClick for Publishers op solden2019.be voor onze gepersonaliseerde kortingsbonnen (zie sectie 6.1). Met Google DoubleClick kunnen wij en de winkeliers u vouchers aanbieden die gebaseerd zijn op de inhoud van uw winkelmandje in de webshop. Wanneer uw een winkelmandje heeft gevuld maar de bestelling uiteindelijk niet plaatst, worden gegevens over de inhoud van uw winkelmandje (bijvoorbeeld aankoopwaarde en productcategorie) gedeeld met Google. Hierdoor kunnen wij u gerelateerde vouchers aanbieden. Deze service wordt volledig automatisch uitgevoerd. Wij krijgen hierbij geen toegang tot persoonlijke informatie, maar kunnen alleen algemene criteria herleiden aan de hand van de segmentatie (zoals aankoopwaarden en productcategorie) op basis van de uitgegeven vouchers.

The information generated by the cookies is transmitted by Google to a server in the USA and stored there.

Afmelden: Indien u een Google-account heeft, kunt u advertentiepersonalisatie uitschakelen via Google-advertenties instellingen:

https://myaccount.google.com/privacy?pli=1#ads. U moet bij Google services ingelogd zijn om dit te doen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing wanneer u bent ingelogd. U kunt personalisatie van advertenties ook uitschakelen door de browserplug-in te installeren die beschikbaar is via deze link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl.

Verder kunt u zich op elk moment afmelden voor cookies die door Google voor dergelijke doeleinden worden gebruikt door uw browserinstellingen te wijzigen. Voor meer informatie over cookies en bijbehorende instellingen lees ons [Cookiebeleid].

9.3 Facebook

We gebruiken op deze website pixels die worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ltd”).

 

(A) PUBLIEK VAN WWW.solden2019.be

 

Met behulp van deze pixels kan Facebook Ltd. een doelgroep bepalen voor het weergeven van advertenties voor www.solden2019.be binnen het sociale netwerk. We gebruiken deze pixels om gerichte advertenties bij onze gebruikers weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan www.solden2019.be, terwijl zij ingelogd zijn op Facebook.

 

(B) CONVERSIE TRACKING

 

De pixel helpt ons ook om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te meten en te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld: met behulp van de Facebook-pixels kunnen we bepalen hoeveel gebruikers op een van onze advertenties hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar www.solden2019.be.

 

(C) FACEBOOK-IMPRESSIES

 

Daarnaast ontvangen we een rapport van Facebook met informatie over gebruikersinteracties met onze Facebookadvertenties (bijvoorbeeld aantal “views”, “likes” of “comments”).

Alle gegevens die door Facebook Ltd. worden verzameld, worden rechtstreeks naar een van hun servers verzonden en daar opgeslagen. Als je bent ingelogd op Facebook of inlogt na het bezoeken van www.solden2019.be, kan Facebook Ltd. gegevens over uw bezoek gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Als u andere websites bezoekt die ook Facebook Pixel gebruiken, is deze informatie mogelijk ook gekoppeld aan je Facebook-profiel. Voor gedetailleerde informatie over welke informatie Facebook verzamelt en hoe deze wordt gebruikt en gedeeld, kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/about/privacy .

Afmelden: Als u een Facebook-account hebt, kunt u persoonlijke advertenties uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Facebook-account:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn. Als alternatief kunt u gepersonaliseerde advertenties uitschakelen volgens de instructies op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Verder kunt u zich op elk moment afmelden voor cookies die door Facebook voor dergelijke doeleinden worden gebruikt door uw browserinstellingen te wijzigen. Voor meer informatie over cookies en bijbehorende instellingen lees ons [Cookiebeleid].

10 BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van www.solden2019.be en zijn diensten. Wij zijn hiertoe gerechtigd op basis van een contract, wet of uw toestemming.

10.1 Zakelijke partners

Wanneer u op een promotie-aanbieding klikt, kunnen we een unieke identificatie aan deze klik toewijzen (“Clickout-ID”) en deze vervolgens aanbieden aan de respectieve zakenpartner (“leveranciers en/of gelieerde netwerken”) namens wie de promotie-aanbieding wordt getoond. Als u zich later op de website van onze zakenpartner registreert of hier iets koopt, kan onze zakenpartner u identificeren als afkomstig zijnde van onze website en zullen we onze commissie verdienen.

We werken ook met zogenaamde affiliate netwerken, die ons verbinden met leveranciers en aanbieden om de technische werkzaamheden en facturering over te nemen. In deze gevallen geven we het Clickout-ID door aan de aangesloten netwerken. Deze netwerken kunnen hun eigen tracking cookies instellen wanneer u onze website bezoekt en op een aanbieding klikt (bijvoorbeeld op een voucher).

10.1a Imbull B.V.

Om een goede en efficiënte klantenservice te bieden, zal de klantrelatie op lokaal niveau worden beheerd door Imbull B.V.. Verzoeken die u kunt indienen via www.solden2019.be zullen beantwoord worden door Imbull B.V.. Het helpt ons ook om de nieuwsbrief en de inhoud ervan te beheren. Voor deze doeleinden kan Imbull B.V. toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden gecontroleerd.

10.2 Serviceproviders

Imbull B.V. werkt samen met technische serviceproviders die mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Dit is echter alleen in de mate die nodig is om hun diensten te verrichten. We schakelen bijvoorbeeld technische serviceproviders in om onze nieuwsbrief te beheren. Deze serviceproviders mogen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn opgedragen.

We gebruiken Amazon Web Services (“AWS”) voor het hosten van deze website. AWS is een service van Amazon Web Service Inc, P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, VS (“Amazon”). De gegevens worden opgeslagen in een Duits datacentrum (Frankfurt am Main), dat is gecertificeerd volgens ISO 27001, 27017 en 2018 en PCI DSS-niveau 1. Alle gegevens die door ons op het Amazons-systeem zijn opgeslagen, vallen onder onze bevoegdheid en wordt automatisch gecodeerd. Amazon heeft geen toestemming om toegang te verkrijgen tot onze data voor welke reden dan ook. Voor meer informatie over AWS en het beschermen van data kunt u kijken op https://aws.amazon.com/compliance/eu-data-protection/ en https://aws.amazon.com/privacy/.

10.3 De overdracht van data buiten de EU

Sommige dienstverleners zijn gesitueerd in een land buiten de EU/EEA. Niettemin werken wij uitsluitend met bedrijven die een passend data beschermingsniveau aanbieden, wat overeenkomt met de voorwaarden van de GDPR. We hebben tevens de juiste overeenkomsten gesloten om u te kunnen verzekeren dat de dienstverleners alle nodige maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in lijn met de gepaste vereisten.

De overdracht van data naar dienstverleners in de USA wordt uitgevoerd op basis van het zogenaamde “EU-US Privacy-Shield”, of op basis van de “standaard contractuele clausule” van de Europese Commissie. Het EU-US Privacy-Shield is een overeenkomst tussen de EU en de USA, die de naleving van de Europese beschermingsstandaard in de USA garandeert. De standaard contractuele clausule van de Europese Commissie betreft een contract waarin de dienstverlener verplicht is om persoonlijke gegevens te beschermen in lijn met de contractuele reglementen, om deze op uw verzoek te verwerken en, meer specifiek, de gegevens niet te delen met derde partijen. Een gratis versie van de standaard contractuele clausule kan met u worden gedeeld op aanvraag. Om dit te doen kunt u contact met ons opnemen en een envelop met postzegel opsturen naar het adres aangegeven in hoofdstuk 12.

11. UW RECHTEN

Wegens respect naar onze verwerking van persoonlijke data wat aan u gelinkt kan worden, heeft u de volgende rechten.

11.1 Het recht om uw toestemming in te trekken, overeenkomstig met Art. 7 GDPR

Indien u ons toestemming hebt gegeven uw data te verwerken maar u hier later op terug wilt komen, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment terug te trekken door een e-mail of geschreven brief te sturen naar ons adres welke hieronder beschreven staat. Wij stoppen in dit geval dienvolgens met het verwerken van uw data.

11.2 Het recht van toegang, overeenkomstig met Art. 15 GDPR

U heeft het recht op bevestiging op de vraag of enige persoonlijke data omtrent uw persoon door Imbull B.V. wordt verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u het recht om toegang tot uw informatie te verkrijgen overeenkomstig met Art. 15 GDPR. Met betrekking tot onze gebruikersprofielen onder een pseudoniem kunnen we deze echter niet toewijzen aan individuen. Zodoende kunnen wij geen informatie verschaffen met betrekking tot deze data, tenzij u ons informatie verschaft wat ons toestaat om dergelijke data te linken aan u als persoon. Wij zullen u hierop wijzen in geval van onderzoek.

11.3 Het recht op correctie, overeenkomstig met Art. 16

U heeft het recht om een rectificatie aan te vragen indien wij over onjuiste of incomplete data betreffende uw persoon beschikken.

11.3a Het recht op schrapping, overeenkomstig met Art. 17 GDPR

U heeft het recht om de persoonlijke data die wij over u beschikken te wissen, indien wij geen legale redenen hebben om deze te verwerken en te behouden.

11.4 Het recht op beperking, overeenkomstig met Art. 18 GDPR

U heeft het recht om ons te verzoeken onze verwerking van uw data te beperken, overeenkomstig met Art. 18 GDPR. In dit geval staat u ons toe de data op te slaan, maar het niet verder te verwerken.

11.5 Het recht op overdraagbaarheid van data, overeenkomstig met Art. 20 GDPR

U heeft het recht om persoonlijke data, wat u met toestemming met ons heeft gedeeld, in een gestructureerd, veelgebruikt en verwerkbaar format te ontvangen. Indien het technisch mogelijk is heeft u tevens het recht te eisen dat wij deze data overdragen naar een derde partij.

11.6 Het recht om bezwaar te maken tegen dataverwerking, overeenkomstig met Art. 21 GDPR

Onder de voorwaarden van Art. 21 GDPR heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke data op basis van uw specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld een gevaar voor leven of gezondheid). Het eerdergenoemde algemene recht om bezwaar te maken geldt voor alle doeleinden op het gebied van verwerking die zijn beschreven in dit privacybeleid, welke gebaseerd zijn op de legale basis van legitieme belangstelling. In het geval dat u legitiem gebruik maakt van dit recht, zullen wij niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor potentiële verwerking kunnen aantonen welke uw redenen, rechten en vrijheden overtreffen, of voor de autoriteiten, oefening of gerechtelijke verdediging.

U heeft op elk moment het recht om zonder reden bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden. Om bezwaar te maken tegen het vertonen van gepersonaliseerde reclame door onze partners, kunt u gebruik maken van de afmeld-links [zie paragraaf 9.2] van dit privacybeleid. Ook kunt u het verdere opslaan van cookies welke gebruikt worden voor dergelijke doeleinden tegengaan, door uw cookie-instellingen aan te passen in uw browser software. Voor meer informatie, bekijkt u alstublieft ons [Cookiebeleid].

11.7 Het recht om KLACHTEN in te dienen bij een BEVOEGDE AUTORITEIT

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende autoriteiten indien u het gevoel hebt dat de verwerking van uw gegevens door ons op een manier wordt uitgevoerd die in strijd is met de relevante wetten. U kunt ons bereiken door de verantwoordelijke bevoegde autoriteit in uw buurt te contacteren, of de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor ons te contacteren.

De bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor ons:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV DEN HAAG

 

Phone: +31 (0) 88-1805 250

Fax: +31 (0) 70-8888 501

12 Contact en de commissaris databescherming

Indien u vragen heeft betreffende dit privacybeleid, indien u één van uw rechten wilt uitoefenen of indien u uw zorgen wilt uiten betreffende onze verwerking van uw persoonlijke data, kunt u ons bereiken via dataprivacy.nl@global-savings-group.com door ons te voorzien van de details omtrent uw verzoek, bijvoorbeeld door de persoonlijke data welke u wenst in te zien te specificeren. U kunt ons ook bereiken door middel van de volgende contactgegevens:

Imbull B.V.

Databescherming

Van Ostadestraat 149-b

1073 TK Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20- 846 9520

U kunt tevens via deze gegevens contact opnemen met onze commissaris databescherming, dhr Michael Mayer.

13 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen met ingang van kracht voor de toekomst. De dan geldende versie van dit beleid zal dan beschikbaar worden gemaakt op www.solden2019.be. Hoewel we niet van plan zijn dit beleid vaak te wijzigen, raden wij aan om altijd de meest actuele versie van het beleid te bekijken. De meest recente versiedatum staat onderaan dit privacybeleid weergeven.

BIJLAGE: TOESTEMMINGSVERKLARINGEN

In verband met uw gebruik van www.solden2019.be heeft u mogelijk een of meer van de volgende toestemmingsverklaringen afgegeven:

 1. Wanneer u www.solden2019.be betreedt (“Cookie-toestemming”)

‘’Deze site maakt gebruik van cookie tracking en vergelijkbare tracking technologieën om gegevens te verzamelen over uw activiteiten op deze website voor analytische doeleinden en om u gepersonaliseerde content te bieden. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen voor advertentie-, tracking- en analytische doeleinden indien u deze website bezoekt. In ons [Cookiebeleid]. kunt u meer informatie vinden over de gebruikte cookies en kunt u lezen hoe u de cookies verwijdert. Door deze site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

 1. Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief

Ik wil mij graag abonneren op de nieuwsbrief en hierbij toestemming geven om regelmatig van Imbull B.V. nieuwsbrieven te ontvangen met vouchers, speciale aanbiedingen en/of andere online bespaar mogelijkheden die gepubliceerd staan op de volgende website(s): www.solden2019.be

Ik ga er ook mee akkoord dat er een persoonlijk gebruikersprofiel is gemaakt om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op mijn persoonlijke interesses. Dit wordt gedaan door mijn interacties met de nieuwsbrief bij te houden en te evalueren (bijv. door e-mail openingen en kliks) en de onderschreven websites met behulp van trackingpixels en cookies, zoals nader uitgelegd ons [privacybeleid] en [Cookiebeleid].

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief altijd opzeggen en uw toestemming voor het maken van een gebruikersprofiel op elk gewenst moment intrekken. Dit doet u door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen naar dataprivacy.nl@global-savings-group.com.

 1. Met uw aanmelding voor de WhatsApp-alert

“Ik wil me aanmelden voor de WhatsApp-melding om regelmatig updates te ontvangen over speciale aanbiedingen, reisaanbiedingen, kortingen en/of andere online bespaar mogelijkheden van Imbull B.V., Van Ostadestraat 149B, 1073TK, Amsterdam zoals beschreven in dit [privacybeleid].”

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming intrekken zoals beschreven in het [privacybeleid].

 1. Bij gebruik van het contactformulier

Ja, ik heb het [privacybeleid] gelezen en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens in dit formulier door Imbull B.V. voor het afhandelen van mijn verzoek.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw aanvraag af te handelen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door een e-mail te sturen naar dataprivacy.nl@global-savings-group.com.